RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

         Thực hiện quyết định số 410/QĐ-PGDĐT ngày 7/5/2019 của trưởng phòng GD&ĐT về việc thành lập Ban đề kiểm tra cuối học kì II lớp 5 năm học 2018-2019.

         Ban đề kiểm tra cuối học kì II lớp 5 gồm 20 đồng chí, các thành viên là tổ trưởng khối 5 của các trường Tiểu học trong huyện. Thời gian làm việc trong 2 ngày từ 15 đến hết ngày 16/5/2019.

         Một số hình ảnh

 

Bài viết liên quan