CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện đổi mới giáo dục một cách căn bản toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dạy học và không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong nhà trường,đồng thời giải quyết các vướng mắc trongquas trình giảng dạy của giáo viên khi áp dụng mô hình vnen vào chương trình hiện hành, sáng ngày 21/11/2019 trường ttieeur học Luân Giói đã tổ chức chuyên đề đạy học theo mô hình Vnen.

Trong chuyên đề này chuyên môn nhà trường đã đổi mới cách dự giờ đó là: Khi dự giờ phải tập trung vào việc học của học sinh thông qua đó đánh giá được mức độ nắm bài của học sinh, sự hào hứng hoặc thờ ơ với bài học của học sinh, những khó khăncuar học sinh,tìm mối liên hệ giữa việc học của học sinh với tác động của phương pháp,nội dung dạy học.

 

Các giáo viên tham dự chuyên đề đã trao đổi thảo luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng để rút ra những ưu điểm và những điều còn băn khoăn về cách tổ chức lớp học,về việc đánh giá học sinh trong tiết học, từ đó mỗi người tự rút ra những kinh nghiệmcho bản thân và vận dụng những kinh nghiệm đó vào thực tiễn giảng dạy sao cho hiệu quả.

Một số hình ảnh buổi tập huấn: