TU SỬA CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN BỊ THẨM ĐỊNH CHUẨN MỨC ĐỘ I.

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc giảng dạy và truyền tải kiến thức tới học sinh, chính vì lẽ đó muốn làm gì thực hiện đổi mới gì thì cũng phải xem xét đến cơ sở vật chất trang thiết bị.

 Xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn Quốc gia là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành Giáo dục của huyện miền núi Điện Biên Đông nói chung và của trường Tiểu học Na Ngua nói riêng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong giáo dục - đào tạo.

 

Với quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, được sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Điện Biên Đông cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ giáo viên – CVN trong trường, nhà trường đã và đang đang tích cực tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị đón đoàn thẩm định của sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Điện Biên.