Tiết thao giảng vòng trường HKI

Để lập thành tích chào mừng ngày thành lập các ngày 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường tiểu học Na Ngua tổ chức  thao giảng vòng trường.

Đây cũng là dịp các đồng chí giáo viên được tổ chức các hoạt động chuyên môn, dự giờ  rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ.

Qua tiết dạy, giáo viên đã thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giáo dục, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả đồ dùng dạy học. Giáo viên dạy học bám sát vào kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh, nhiều tiết dạy giáo viên đã vận dụng phương pháp đổi mới và đã lồng ghép rèn các kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường vào bài học hiệu quả. Giáo viên lên lớp nhẹ nhàng truyền cảm gây hứng thú cho học sinh là trung tâm của tiết dạy và được tích cực hoạt động, các tiết dạy đều đạt kết quả cao. Đặc biệt hơn, các em học sinh rất hăng say, sôi nổi, tích cực trong các hoạt động.

 

 

Thông qua thao giảng, toàn thể giáo viên cũng đánh giá cao sự đổi mới trong phương pháp dạy học và đóng góp các ý kiến về chuyên môn đề hoàn thiện hơn. Đây cũng là cơ hội cho đợt thi đua quý báu để giáo viên học hỏi kinh nghiệm, trau đồi kiến thức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học của mình.

Sau đây là một số hình ảnh: