THỰC HIỆN “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019”

Thực hiện Công văn số 501/PGD- CM về “Kế hoạch tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH Na Ngua phát động phong trào tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 201" tới toàn thể cán bộ GV-CNV và các em học sinh.

Nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 từ  ngày 30/09/19 đến 04/10/19 với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

- Hình thức thực hiện trong tuần

* Đối với CBGV-NV:

- Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ GV-NV.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

- Tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết thực hiện học tập suốt đời: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận đổi mới phương pháp dạy học.

* Đối với học sinh:

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” và được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa...

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đến trường hưởng ứng cho phong trào “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

Nội dung của buổi phát động

Mở đầu là nghi lễ chào cờ, các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh.

Thầy giáo Lò Văn Bình hiệu trưởng nhà trường lên Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 

Thầy giáo Lường Văn Sơn lên đọc bài phát biểu của giáo viên:

Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường TH Na Ngua đã thực hiện tốt các hoạt động đề ra, đạt được kết quả như sau:

- 100% Cán bộ giáo viên - nhân viên ký cam kết thực hiện học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập.

- 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

- 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học.

- Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên - nhân viên của nhà trường đẩy mạnh việc học và úng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn của mình.

- 100% học sinh tham gia đẩy mạnh phong trào học tốt. Tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày.

Trong tuần từ 30/09/2019 đến 04/10/19 học sinh ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.