PHONG TRÀO TRỒNG RAU SẠCH ĐIỂM TRƯỜNG PÁ KHÔM

Thầy giáo và học sinh lớp 2A2 trồng rau sạch xung quanh sân trường.

Học sinh điểm trường Pá Khôm luôn dành nhừng thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc vườn hoa. Giúp các em xây dựng quỹ lớp để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh lớp 2A2 trồng và chăm sóc vườn rau: