LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI

Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đội của lien đội. Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội. Nay Liên đội TH Na Ngua Kết nạp Đội viên mới đợt khối lớp 3.

Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng. Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ điều kiện, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh.Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ kết nạp: