Lao động cuối năm tại điểm bản Pá Khôm

Cứ vào mừa mua lũ, điểm bản Pá Khôm luôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa kéo dài. Sau những trận mưa lớn nước từ đầu nguồn chảy về làm ngập sân trường ảnh hưởng tới công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.

Sau kỳ thi cuối HKII nhà trường tổ chức lao động xây dựng kè chống dòng nước chảy vào sân trường. Buổi lao động các em học sinh tích cực chuyển đá còn các thầy giáo đào móng và xây kè.

Một số hình ảnh tại buổi lao động: