HỘI THI TÌM HIỂU QUYỀN TRẺ EM VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ

Năm học 2017 - 2018. Căn cứ về việc ban hành quy định về xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; xây dựng trường học đảm bảo về quyền lợi trẻ em và kỹ năng sống cho các em học sinh trong trường tiểu học trên toàn huyện.Trường Tiểu học Na Ngua tổ chức hội thi với nội dung "Quyền trẻ em - Kỹ năng sống cho trẻ em".

- Nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, cộng đồng, gia đình, trường học và bản thân các em biết được về quyền trẻ em.

 

- Rèn luyện cho các em về kỹ năng sống. Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước các nguyên nhân và tai nạn có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, trèo cây, lội sông suối, điện giật, bạo lực đánh nhau.

 - Tạo sân chơi cho các em sau thời gian học tập căn.