HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP CỤM

Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT huyện Điện Biên Đông về công tác tuyển chọn học sinh tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. Cụm trường 3 Luân tổ chức hội thao vào ngày 03-04/01/2018 chọn ra các em có thành tích xuất sắc nhất để tập luyện thi đấu.

Qua hội thao hội khỏe phù đổng cấp cụm tại xã Luân Giói, các em trong trường TH Na Ngua đã cố gắng tập luyện cũng như rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe, các em đã tham gia một số nội dung thi đấu, trong hai ngày tranh tài thi đấu các em học sinh trường TH Na Ngua cũng có thành tích tốt, và đạt được một số giải về cho nhà trường.

Một số hình ảnh của hội thao:

 

 

 

 

Bài viết liên quan