HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ CỦA CÁC EM HỌC SINH

Trong giờ học chính khóa các em học tập mệt mỏi, để các em có tinh thần thoải mãi tập thể dục giữa giờ các em được tập thể dục ca múa hát, các em được chơi các trò chơi, vui tươi thoải mãi và được chơi cùng các bạn trong trường, tập thể dục giữa giờ giúp các em bất căng thẳng và có tinh thần để học tập môn tiếp theo trong ngày học tập.

Một số hình ảnh: