ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong tổ khối (đặc biệt là đối với những giáo viên đang trong thời gian tập sự) và để tìm ra những biện pháp cũng như các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng học sinh ngày càng cao trong nhà trường. Tổ khối 3+4+5 đã thường xuyên thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn trong tổ (2 lần/tháng). Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn các đồng chí giáo viên luân phiên nhau thực giảng sau đó cùng nhau thảo luận tìm ra những phương pháp tối ưu nhất để nâng cao chất lượng học sinh; cũng qua những tiết sinh hoạt này mà kĩ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên trong tổ khối ngày càng được nâng cao.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn: