Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ trong nhà trường

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động hết sức quan trọng và là việc làm thường xuyên của mỗi nhà trường cũng như  các tổ khối, là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy.

       Theo kế hoạch của tổ khối 1+2 , ngày 10/ 4 /2018 đồng chí Lò Văn Trận giảng một tiết chuyên đề cấp tổ về phân môn chính tả .Nội dung  hướng đến : "Sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm".

     Sau dự giờ, mỗi giáo viên cần trả lời được các câu hỏi: Khi nào học sinh tập trung học? Khi nào học sinh không tập trung học? Lí do vì sao học sinh học hay không học? Cần phải làm gì để giúp các em học tập trung?....

     Khi thảo luận về giờ dạy chuyển từ thảo luận về việc dạy của giáo viên sang thảo luận chi tiết về thực tế việc học của học sinh. Các ý kiến cần tập trung làm rõ từng tình huống, từng thời điểm em nào tập trung học, em nào chưa tập trung học (nên dùng minh chứng từ các hình ảnh, clip của tiết học). Từ đó phân tích nguyên nhân dẫn đến việc học hay không học của học sinh và nêu suy nghĩ làm thế nào để giúp các em học tập thực sự.

     Người dự giờ không đưa ra gợi ý cách dạy hay chỉ ra hạn chế về thời gian, nội dung, kiến thức, tiến trình lên lớp... mà nên trao đổi những gì mình đã học được qua dự giờ học đó. Người chủ trì trong buổi sinh hoạt chuyên môn cần tạo cơ hội cho từng giáo viên được phát biểu ý kiến thẳng thắn và cụ thể về bài dạy, hạn chế việc gợi ý hoặc tóm tắt các ý kiến phát biểu, có như vậy họ mới học tập được nhiều hơn.

     Với cách làm như trên, mô hình sinh hoạt chuyên môn mới đã trở thành một hoạt động có sức hấp dẫn, thu hút được tất cả các giáo viên trong tổ tham gia tích cực.

      Giáo viên hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên môn mới, mạnh dạn thay đổi và điều chỉnh những thói quen không có ý nghĩa của giáo viên trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống.

     Trong dự giờ, thảo luận giáo viên có thói quen quan sát, chia sẻ ý kiến chi tiết về việc học của học sinh nên họ có nhiều kinh nghiệm để thao tác với chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu, quyết định khi nào cần can thiệp và can thiệp như thế nào vào việc học của học sinh.

      Các em học sinh hứng thú tham gia học tập và học tập sâu, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè trong lớp, thói quen học nhóm, học tập cộng tác được hình thành, phát triển một cách tự nhiên.

      Đối với các nhà trường, ban giám hiệu nhất là hiệu trưởng phải thực sự thấy việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

     Với giáo viên, thường xuyên tham dự sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường, công khai bài học, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp, không ngại dạy để mọi người dự giờ, luôn sẵn sàng học hỏi và chia sẻ với đồng nghiệp.

     Trau dồi kỹ năng quan sát, nhận xét việc học của học sinh. Đồng thời, thay đổi thói quen nhận xét đồng nghiệp chỉ quan tâm vào các hạn chế mà thay vào đó là tăng cường nhận xét các ưu điềm và những nội dung đã học được từ đồng nghiệp.