CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I TRƯỜNG TH NA NGUA

Thực hiện Quyết định số 2071/ QĐ –SGDĐT tỉnh Điện Biên do đồng chí Đào Thái Lai Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo làm phó trưởng đoàn sáng ngày 21/05/2018 đã về thẩm định để công nhận Trường Tiểu học Na Ngua đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh đã được nghe đồng chí Lò Văn Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Ngua báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các điều kiện của nhà trường theo 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

 

 


   Qua kết quả đánh giá của Đoàn công tác, trường Tiểu học Na Ngua đủ điều kiện để công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2018./.