CÔNG TÁC CHĂM SÓC BỒN HOA CÂY CẢNH

Để hưởng ứng chào vì môi trường xanh sạch đẹp, các em học sinh và thầy cô trường TH Na Ngua cùng nhau chăm sóc bồn hoa cây cảnh cũng như vệ sinh khuôn viên trường học.

Ngoài việc học các em học sinh còn tham gia chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của lớp mình cũng như nhà trường để làm cho cây cảnh quan xung quanh trường xanh, sạch đẹp hơn.

 

Vì vậy mỗi thầy cô không chỉ rèn đức, tài cho các em, mà còn rèn cho cho các em phát triển về cả thể mĩ, các hoạt động hàng ngày tại trường như chăm sóc cây cảnh,bồn hoa, quét dọn, và nhổ cỏ xung quanh lớp học.

 

Qua các hoạt động này sẽ giáo dục các em có ý thức chăm sóc bồn hoa cây cảnh, giữ gìn cây cối xanh sạch đẹp hơn.