Chuyên đề môn tập đọc lớp 1

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018. Chiều ngày 15/3/2017 tổ khối 1 lên tiết chuyên đề môn tiếng việt.

Đến dự và chỉ đạo buổi chuyên đề cótoàn thể các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm.

Thông qua tiết dạy chuyên đề tổ chuyên môn và các đ/c giáo viên trong hội đồng sư phạm trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phân tích giờ dạy, làm rõ hơn việc sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, công tác tổ chức lớp học đối với môn Tiếng Việt lớp 1.

        Buổi chuyên đề đã khép lại với kết quả tốt đẹp. Tin tưởng rằng chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 sẽ ngày càng được nâng lên góp phần thành công nhiệm vụ năm học 2017- 2018.