Chuyên đề môn tập đọc khối 4+5

Thực hiện theo công văn chỉ đạo, kế hoạ ch năm học của nhà trường cũng như của ngành. Trường TH Na Ngua lên chuyên đề cấp trường môn tập đọc- Bài: "Tiếng rao đêm" do thầy giáo Lò Văn Luân trong tổ thực hiện. Trong quá trình giảng dạy; các bước đều diễn ra đúng quy trình và đã rút ra được bài học kinh nghiệm bổ ích.

Một số hình ảnh tiết chuyên đề: