CẢM XÚC VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của quân và dân ta.

Có thể nói, bằng niềm tin quyết thắng, Chiến sỹ Điện Biên năm xưa đã anh dũng chiến đấu trong chiến tranh và nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho đất nước trong thời bình. Với họ, lời Bác Hồ đã dạy không gì có thể thay đổi. Bởi như họ nói: Những lời Bác Hồ đã nói thật sự rất đúng đắn. Có sống trong gian khổ, trải qua những năm tháng đó, hiểu từng khó khăn đó thì mới hiểu ý chí quyết tâm quan trọng đến như thế nào. Lòng quyết tâm,ý chí của Bác đã gửi gắm từ rất nhiều năm trước nhưng đến nay nó vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Bởi công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của ta còn không ít những khó khăn, gian khổ ở phía trước. Đặc biệt, trong tình hình chính trị thế giới đang có nhiều bất ổn, những tranh chấp đang xảy ra từng ngày, việc nêu cao tinh thần quyết tâm để bảo vệ chủ quyền đất nước càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tinh thần ấy, niềm tin ấy sẽ mãi mãi là bài học cho mỗi thế hệ người dân Việt Nam, cho cả dân tộc ta ở mọi thời kỳ.

      Bác Hồ kính yêu đã đi xa nhưng những tư tưởng, những lời dạy của Người vẫn luôn được các thế hệ nhớ đến và làm theo. Mỗi khi tháng Năm về, chúng ta lại bồi hồi nhớ về Người, nhớ về Chiến dịch Điện Biên Phủ oai hùng. Thời gian trôi mãi, dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển và Người “sẽ còn sống mãi với non sông đất nước”. Đúng như lời Giáo sư Mighen Đêtêphanô của Cuba đã đánh giá: “Sau chín năm chiến tranh, sức mạnh quân sự của thực dân Pháp đã bị đập tan tại Điện Biên Phủ. Tháng 7 năm đó (1954) với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ, các dân tộc Đông Dương đã giành được độc lập. Với vũ khí của mình, Hồ Chí Minh đã là tác giả của thắng lợi đó... Và tên tuổi của Người đã được ghi vào những trang sử vẻ vang nhất”./.