15/11/18  Tin của trường  2
Theo quyết định số 518/QĐ-PGDĐT ngày 05/11/2018 về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kỹ năng ra đề mở, dạy thực hành đối với phân môn tập làm văn cấp tiểu học.
 14/11/18  Tin của trường  2
Cuộc sống hiện đại ngày nay đang làm mất đi tính cộng đồng, làm cho các em ít có cơ hội để vui chơi. Khi đó, chúng ta mới thấy hoạt động Đội có ý nghĩa tích cực như thế nào.
 12/11/18  Tin của trường  3
Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo, chúng ta ai cũng có một niềm tin yêu của một thời thơ ấu tuổi học trò, những tâm hồn trong trắng tuổi học trò cũng đang ...