25/04/18  Tin của trường  1
Nhằm lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi có thể áp dụng được trong quá trình giảng dạy đạt hiệu quả cao. Đặc biệt lựa chọn những sáng kiến đạt yêu cầu tốt nhất để gửi ra hội đồng chấm sáng kiến cấp trên chấm. Chiều ngày 25/4/2018 nhà trường thành lập hội đồng chấm.
 24/04/18  Tin của trường  2
Cách đây 43 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa ...
 24/04/18  Tin của trường  2
Thực hiện văn bản số 2673/SGDĐT-GDTX&CN ngày 20/11/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc PGD&ĐT huyện Điện Biên Đông;
 21/04/18  Tin của trường  2
Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc giảng dạy và truyền tải kiến thức tới học sinh, chính vì lẽ đó muốn làm gì thực hiện đổi mới gì thì cũng phải xem xét đến cơ sở vật chất trang thiết bị.
 21/04/18  Tin của trường  2
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động hết sức quan trọng và là việc làm thường xuyên của mỗi nhà trường cũng như  các tổ khối, là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy.
 29/03/18  Tin của trường  13
Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn Điện Biên Đông về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018); được sự nhất chí của chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường ; Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ Đoàn trường.. Đoàn trường TH Na ...